SINTEF

SINTEF brosjyre 1971
Jens Glad Balchen/NTNU Universitetsbiblioteket/CC BY-SA 4.0

Jens Glad Balchen ledet SINTEFs avdeling for reguleringsteknikk fra opprettelsen på midten av 1950-tallet. Avdelingen ble en viktig del av utviklingen av reguleringsteknikk og kybernetikk i Trondheim i tiårene som fulgte. I de første tiårene var arbeidet ved de to enhetene å regne som helt integrerte. Bildet viser måten det gjensidige forholdet mellom Institutt for reguleringsteknikk ved NTH og Avdeling for reguleringsteknikk ved SINTEF ble fremstilt i en brosjyre fra 1971. Deres felles målsetting anskueliggjøres med en tilbakekoblingssløyfe.

Se hele brosjyren fra 1971 på NTNU Universitetsbibliotekets samling