Romkappløpet, avdeling Norge

Da den andre verdenskongressen til International Federation of Automatic Control (IFAC) ble arrangert i Sveits i 1963, fremmet Balchen et forslag om at et fremtidig IFAC symposium med det vidløftige temaet «automatic control in the peaceful uses of space» skulle avholdes i Norge. To år senere, i juni 1965, var romfartsspesialister fra både østblokken og USA samlet i Stavanger og byen var med ett blitt en scene for det internasjonale romkappløpet.

21. juni 1965 var Hotell Atlantics storsal, Atlantic Hall, full av romfartsspesialister. Det var filmkveld i Stavanger. Både de amerikanske og sovjetiske deltakerne hadde tatt med seg filmer som tidligere ikke hadde vært vist offentlig, med bilder av fersk romfartshistorie. Sovjeterne viste en film av Alexei Leonov som foretok verdens første «romvandring» utenfor romskipet Vokshod II den 18. mars 1965. Amerikanerne vartet også opp med en helt fersk film av Edward Whites 20 minutter lange utflukt fra Gemini 4 foretatt bare uker før møtet i Stavanger.

Begge filmene var oppsiktsvekkende, men at filmene kunne vises sammen var enda mer usedvanlig. Romfart var blant de mest åpenbare teknologiske kappløpene mellom øst og vest, og området der kortene ble holdt tettest til brystet. I Stavanger stod imidlertid sovjeterne og amerikanerne på samme scene - i romfartssammeneheng for første gang. 

Sovjetiske Alexander Letov, amerikaneren John A. Aseltine og Jens Glad Balchen hadde hatt ansvaret for å utforme symposiets program.

Møtet samlet forskere som aldri tidligere hadde vært i nærkontakt. Sentrale personer i de to supermaktenes romprogrammer deltok. For eksempel deltok amerikaneren Charles Stark Draper i en plenumsdiskusjon med sovjetiske romforskere på tirsdag kveld 22. juni 1965. Draper var kjent som treghetsnavigasjonens viktigste opphavsmann og den sentrale organisatoren av MITs Instrumentation Laboratory. Fly, ubåter og interkontinentale raketter hadde gjennom 1950-tallet blitt utstyrt med styringssystemer skapt hos Draper. Han ble også en av de aller viktigste deltakerne i amerikanernes Apollo-program.

Møtet i Stavanger var en del av IFACs ekspanderende virksomhet gjennom 1960-tallet. For mer om IFACs aktiviteter i denne perioden finnes alle utgavene av organisasjonens Information Bulletins, digitalisert av IFACs sekretariat.

 Møtet i Stavanger ble bredt omtalt i norsk presse. Se særlig Stavanger Aftenblad mandag 21. juli 1965 og Aftenposten 22. juni 1965. For en åpenbar farget vinkling, se dekningen i NKPs Friheten, 23. juni 1965.