Roboter anno 1953

Manus
Jens Glad Balchen/NTNU Universitetsbiblioteket/CC BY-SA 4.0

Jens Glad Balchen holdt foredraget "Roboter i moderne teknikk" for flere forsamlinger vinteren 1953. Han anvendte begrepet for å beskrive de teknikker hvor "menneskene ad forskjellige veier prøver å erstatte seg selv, eller rettere, sine ytelser med kunstige midler". Resultatet var at roboter ikke lenger var å oppfatte som "en mekanisk mann med antenne på hodet og gripetenger til hender", men et begrep for automatisering mer generelt. 

For hele foredraget, se originalmanuskriptet