Sovjet, 1966

Notater, Russland 1966

Jens Glad Balchen/NTNU Universitetsbiblioteket/CC BY-SA 4.0

Jens Glad Balchen reiste til Sovjetunionen i april 1966. Han besøkte sentrale representanter for sovjetisk reguleringsteknikk i Moskva og i Tbilisi, som Yakov Tsypkin og Aleksander Letov. 

Balchens egne notater fra turen kan leses i sin helhet hos NTNU Universitetsbiblioteket.  

Sovjetiske forskere var på 1950- og 1960-tallet ledene innenfor flere grener av reguleringsteknikk, særlig de matematiske og teoretiske grenene.