Lærebøker

Reguleringsteknikk
Foto: Knut Paulsen

Balchens egne manuskripter til undervisningen i grunnkurset i reguleringsteknikk ble brukt som undervisningsmateriell fra midten av 1950-tallet og frem til 1963, da den første trykte utgaven av læreboken Reguleringsteknikk kom ut. Reguleringsteknikk bind 2, kom ut i 1965, også den foranlediget av sirkulerte notater. Bind 3 i lærebokserien ble gitt ut i 1970, skrevet av Balchen, Magne Fjeld og Ole Andreas Solheim i fellesskap. Det spesielle med bøkene var at bindene etter hvert dannet ett hele, men at de også ble gjenstand for omfattende revideringer. På denne måten skapte de en unik kontinuitet. I 1977 ble for eksempel bind 1 utvidet og oppdatert – i flukt med utgivelsen av det mer avanserte stoffet i bind 3 fra 1970. Dette ble også omarbeidet i sin helhet av Balchen, Trond Andresen og Bjarne Foss på slutten av 1990-tallet og er fortsatt en del av undervisningen i faget. Det finnes ingen andre lærebøker i reguleringsteknikk internasjonalt som har blitt gitt ut og revidert over så lang tid.

Utkast til læreboken fra 1958 er digtalisert av NTNU Universitetsbiblioteket, og består av del 1 og del 2