Balchen på Yale

Fra rapport til Utenriksdepartementet
Jens Glad Balchen/NTNU Universitetsbiblioteket/CC BY-SA 4.0

Jens Glad Balchen avla en mastergrad ved Yale sommeren 1951. Han kom til Yale med stipendmidler fra Utenriksdepartementet. Ved Yale knyttet han kontakter i det amerikanske ingeniørmiljøene som fikk stor betydning for ham senere. 

Balchens rapporter til Utenriksdepartementet om oppholdet er digitalisert av NTNU Universitetsbiblioteket og gir et innblikk i det Balchen mente var det viktigste faglige utbyttet fra oppholdet.

Balchen rapporterte også hjem til sine tidligere studievenner under oppholdet på Yale - gjennom "kullavisen" Kontakten mellom oss på Elektro - 49.  Da var det TV-sendinger og kino som ble formidlet.